Munkacsoportok

Az Orvosi Vegytani Intézet kutatási tevékenységét a molekuláris biológia, a biokémia, a sejtbiológia és a farmakológia területén fejti ki. Munkacsoportjaink kutatásainak fókuszában a jelátviteli folyamatok (fehérje kinázok és foszfoprotein foszfatázok) és az oxidatív stressz hatásainak (ezen belül főleg az ADP-riboziláció biológiai szerepének) tanulmányozása áll.

 

Munkacsoport neve Munkacsoport vezetője
Signal transduction in the endothelium-group Boratkó Anita
Myosin phosphatase group Erdődi Ferenc
ADP-ribosylation group Virág László
Mitochondria and metabolism Bay Péter
Muscle adaptation Lontay Beáta
Proteasome and mitochondrial dynamics Krisztina Tar
Intestinal Contractility Karen Uray
ELKH-DE  Cell Biology and Signaling  Virág László
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 13. 14:07